“Slaap lekker!”

Je zegt het misschien wel iedere avond. Soms heb je het niet eens zelf in de gaten en is het een gewoonte geworden. Net als het voor je kind een gewoonte is om niet te gaan slapen.

De slaap pakken

Er zijn verschillende oorzaken waardoor je kind niet gemakkelijk in slaap kan vallen.

Je kind is nog niet moe of juist te moe, of je kind heeft een (sterk) wisselende bedtijd met verstoring van het ritme als gevolg. Je kind heeft een drukke dag gehad en kan de (vele) prikkels nog niet plaatsen. Misschien heeft je kind gewoon niet geleerd om zelf in slaap te vallen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal redenen om niet binnen 30 minuten zelf in slaap te vallen. Je kind denkt dan al snel: “Zie je wel, ik kan dat niet”. Wanneer je kind zich vasthoudt aan deze gedachte, kan je kind inderdaad ook niet in slaap komen. Zo werkt ons brein nou eenmaal.

Mindset

De gedachte “Zie je wel, ik kan niet slapen” zet zich als het ware vast in het brein van je kind. Tadaa, een fixed (vaste) mindset is geboren. Wanneer je kind dit iedere avond blijft herhalen, blijft je zoon of dochter op een gegeven moment vanzelf wakker. Je kind heeft juist het tegenovergestelde nodig om het slaappatroon te kunnen veranderen, namelijk een growth (groeiende) mindset.

Het veranderen naar een growth mindset kost tijd, vanwege de diep gewortelde gedachte. Dit kan wel 6 weken duren. Toch is het meer dan de moeite waard om dit met je kind aan te gaan. Niet alleen om beter te slapen maar voor de gehele ontwikkeling van je kind. De mindset van je kind beïnvloedt immers zijn of haar gedachten en het geloof in eigen kunnen.

Tip

Laat je kind in kleine stapjes toewerken naar een growth mindset. Niet alleen in de avond maar ook overdag. Ga eens aan de slag met:

  • het geven van minimaal 1 compliment per dag. Jij aan je kind én je kind aan een ander. De gelukshormonen die hierbij vrijkomen zijn ondersteunend bij het slapen.
  • het positief afsluiten van de dag. Laat je kind 3 dingen benoemen waar hij of zij blij van wordt of dankbaar voor is. Vanuit deze positieve mindset is het gemakkelijker om in slaap te vallen.
  • het omzetten van een negatieve gedachte in een groeiende gedachte (growth mindset). Bijvoorbeeld van “Ik kan niet slapen” naar “Ik val iedere dag iets gemakkelijker in slaap”.

Leave A Comment

Related Posts