Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van Statera in Beweging. Met het aangaan van een sessie, programma/traject of andere dienst van mijn praktijk ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. Waar in de tekst sessie staat vermeld, geldt dit tevens voor alle andere diensten van mijn praktijk.

 • Een sessie is alleen mogelijk op afspraak.
 • Telefonisch is Statera in beweging alle werkdagen bereikbaar op 06-51954697.
 • Tijdens een sessie kan de telefoon niet beantwoord worden. Indien je de voicemail inspreekt word je binnen 24 uur teruggebeld.
 • Per mail op info@statera-in-beweging of info@stateradagnacht.nl kunt u 7 dagen per week uw berichten kwijt. Mail wordt dagelijks gelezen.
 • Afspraken bij voorkeur per mail maken en/of wijzigen.

 

Betalingsafspraken

 • De betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voor de eerste afspraak, te worden overgemaakt. Anders kan de afspraak helaas niet doorgaan.
 • Het te betalen bedrag of mogelijke regeling is vooraf overeengekomen.
 • Ben je verhinderd? Geef het zo snel mogelijk door! Gereserveerde tijd welke niet 24 uur van te voren is afgezegd wordt in rekening gebracht.

 

Kwaliteit 

 • Linda Royackers is kwaliteit geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici Algemeen en specialisatie Kinderoefentherapie. Ze voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep VvOCM. (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck)
 • Statera in beweging is niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door begeleiding door Statera in beweging, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, nalatigheid of grove schuld.
 • Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat je hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting.

 

Verwerking persoonsgegevens

 • Statera in beweging registreert uw NAW gegevens, geboorte datum, BSN nr, telefoon en email adres. Dit ten behoeve van de factuur, en communicatie.
 • Via email ontvang je regelmatig berichten van Statera in beweging met tips inzichten en meer, tenzij vooraf anders aangeven. Je kunt zich ten alle tijden uitschrijven.
 • Communicatie naar derden (o.a. huisarts/specialist, leerkrachten en overige behandelaren/ disciplines) gebeurt altijd in samenspraak met jou. De toestemming hiervoor kan op meerdere manieren geschieden, zoals mondeling of schriftelijk. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd mailverkeer.

 

Klachten 

 • Heb je een klacht dan bespreekt je dat met mij.
 • Komen we er niet uit dan is Statera in beweging aangesloten bij het Klachten Loket Paramedici en vind u meer info op www.klachtenloketparamedici.nl

 

Met het aangaan van sessies of programma’s/trajecten en aanvraag e-book bevestig je op de hoogte te zijn van alle voorwaarden en ga je hiermee akkoord.